VENTILIAI

Ventiliai yra svarbus gamybinio proceso komponentas. Mūsų tiekiami ventiliai užtikrina : laisvą srauto tekėjimą, neprtraukiamą reguliavimą, saugų srautų paskirstymą, pilną praplovimą.

Kiekvienas ventilis funkcionalus, lengvai išplaunamas, apsugotas nuo bakterinio užteršimo ir praktiškai nereikalauja techninio aptarnavimo. Dar vienas ventilių ypatumas- tai modulinė jų konstrukcija. Tokia sistema supaprastina užsakymų procedurą, saugojimą ir atsarginių dalių keitimą ir jų modernizavimą.
VentilisDIAFRAGMINAI VENTILIAI
VentilisHIGIENINIAI NUPYLIMO VENTILIAI
VentilisREGULIUOJANTYS VOŽTUVAI
VentilisMANIFOLDAI
VentilisHIGIENINIAI AUKŠTO SLĖGIO VENTILIAI
VentilisHIGIENINĖS PETELIŠKINĖS SKLENDĖS
VentilisLEAKAGE-PROOF VENTILIAI
VentilisBALNINIAI VENTILIAI